JORNADA ATENPRO – SUBDELEGACIÓ DE GOVERN VALÈNCIA – JOAQUIN BALLESTER 39 VALÈNCIA