Jornada Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Majors