JORNADA CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS – CASA DE LA CULTURA DE DENIA