JORNADA CONTROL INTERN DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL VALÈNCIA – UIMP, PALAU DE PINEDA, PLAÇA DEL CARME, 4.