JORNADA COOPERATIVA DE VIVENDA EN RÈGIM DE CESSIÓ D’ÚS – MUVIM – SALÓ D’ACTES