Jornada de treball de l’oficina mòbil de comerç i consum a Bicorb, dimarts 7 de juny.