JORNADA DISSENYANT CIUTATS I POBLES PER A TOTES LES PERSONES – SALÓ D’ACTES DE LA SEU ONZE GRAN VIA DE RAMÓN Y CAJAL 13 VALÈNCIA