JORNADA EINES PER AL DESENVOLUPAMENT D’ÀREES DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA I RURAL (ARRUR). PLA D’HABITATGE 2018-2021