JORNADA EL CONTROL INTERN DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – VALÈNCIA