JORNADA ELS ENS LOCALS DAVANT L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA – COMPLEX ESPORTIU PASSEIG PETXINA, 42 VALÈNCIA