JORNADA FORMACIÓ – PROCÉS D’ASIL I ACOLLIDA I INCLUSIÓ A LES PERSONES REFUGIADES – PALAU PINEDA PLAÇA DEL CARMEN 4 VALÈNCIA