JORNADA LA GESTIÓ DE RESIDUS I DEL TERRITORI A TRAVÉS DE L’ECONOMIA CIRCULAR- SALÓ D’ACTES AJUNTAMENT DE DOMEÑO