JORNADA “LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I ENVASOS: INNOVACIÓ I CASOS D’ÈXIT-BULEVARD SUD CANTÓ AMB EL CARRER DE PIUS IX, S/N, EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA.