Jornada Mesures d’emergència i prevenció de riscos en edificis públics: Una assignatura pendent