JORNADA MODIFICACIÓ DE LA LOTUP – SALÓ D’ACTES CIUTAT DE LA JUSTÍCIA. AV. PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO, 14 VALÈNCIA