Jornada “Mosquit Tigre i Salut. Gestió eficaç de la prevenció i els recursos municipals” a Peníscola