Jornada sobre el mosquit Tigre i la Salut – Ajuntament d’Alborache Avd de la música, 32