Jornada sobre el mosquit Tigre i la salut – Casa de la Cultura Balmes, 2 Onda