Jornada sobre el Mosquit Tigre i la salut – Casa de la Cultura, carrer Moncada, 9A Xàtiva