Jornada sobre la nova Llei de Contractes del Sector Públic