JORNADA TEESCHOOLS – GUILLEM DE CASTRO 46 – VALÈNCIA