JORNADES D’EXPERIÈNCIA CAMPAÑA DE CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DIRIGIDA Al SECTOR AGRARI – BANYERES MARIOLA