JORNADES INFORMATIVA PRESENTACIÓ D’AJUDES EN MATÈRIA DE COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA – C/ DE L’HOSPITAL 7 VALÈNCIA