(UPA-PV) PLA DE FORMACIÓ I ACTIVITATS AGROALIMENTARIS – GUILLEM DE CASTRO, 46 VALÈNCIA