PONÈNCIA “LA MUTILACIÓ GENITAL, CULTURAL I VIOLÈNCIA” – DELEGACIÓ DEL GOVERN

Feu un comentari