FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 2022

Resolució de 16 de març de 2022, de la Presidència de la Generalitat sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2022.