Abordatge de la infància des de l’àmbit municipal

Abordatge de la infància des de l’àmbit municipal

Objectius

a. Aproximar a l’alumnat a l’estudi i anàlisi de la infància des d’una perspectiva sociocomunitària i orientar el disseny de les polítiques públiques cap a una intervenció sociocomunitària focalitzat en el benestar global del infant.
b. Oferir a l’alumnat un conjunt de tècniques participatives per a treballar amb xiquets i xiquetes, que els permeten convertir-se en subjectes actius i protagonistes tant per a recollir informació diagnòstica com per a proposar mesures d’actuació amb aplicació al seu context immediat.
c. Explicar els passos a seguir per tramitar la iniciativa de “Ciutat amiga de la infància

Contingut

Bloc 1. Introducció breu al concepte d’infància des d’una perspectiva interdisciplinar: socioantropològica, jurídica i psicològica.

Bloc 2. Aproximació al marc legislatiu de la infància i la seua aplicabilitat des del context local. Serveis orientats cap a la infància i equips.

Bloc 3. Reflexió sobre les polítiques públiques orientades a la infància a nivell local. Iniciativa d’Unicef per a la intervenció comunitària: “La ciutat amiga de la Infància”.
- Definició del Pla Local d’Infància i Adolescència i les utilitats en la gestió pública.
- Sol·licituds i tràmits per sol·licitar la incorporació en “La ciutat Amiga de la Infància”
- Alguns plans locals d’infància i adolescència.

Bloc 4. Primers passos per a l’elaboració d’un diagnòstic participat i un disseny d’un Pla Local d’Infància i Adolescència.
- Breu nocions sobre investigació social aplicada i la metodologia d’investigació-acció-participació amb xiquets i xiquetes.
- Com elaborar un “Diagnòstic de la situació de la infància al municipi”. Passos a seguir i pla de treball: Objectius, metodologies, dades existents, resultats i anàlisi i conclusions.
- Com elaborar un Pla Local d’Infància i Adolescència. Passos a seguir, elements a tindre en compte i estructura del Pla.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement treballadors/es i educadors/es socials, AEDL, psicòlegs, etc.

Data

Del 09/11/2020 al 18/11/2020

Horari

9,11,13,16,18 de 9h a 14h