Assumpció de serveis per l'administració. Remunicipalització

Assumpció de serveis per l'administració. Remunicipalització

Objectius

Nombrosos ajuntaments espanyols es plantegen processos de retorn de la gestió de serveis públics concessionats a la gestió per la pròpia entitat. Aquest fenomen, conegut com «remunicipalització», planteja una problemàtica complexa, sent l'objectiu primordial d'aquest curs oferir una visió global i proporcionar coneixements tècnics, jurídics i econòmics que permeten la seua anàlisi i comprensió

Contingut

1. Què s'entén per remunicipalitzar. Concepte, causes, procediment.
2. Formes de gestió de serveis públics locals.
• Efectes de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
• Anàlisi de les diferents formes de gestió de serveis.
3. Problemàtica de la reassumpció de serveis per les entitats públiques locals:
• Normativa contractual (extinció de contractes previs de gestió de serveis).
• Aspectes laborals.
• Anàlisi econòmica i pressupostària.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement grups A1 i A2

Data

Del 10/11/2020 al 19/11/2020

Horari

10, 12, 17,19 de 9 a 14