Autodesk Revit. Part I

Autodesk Revit. Part I

Objectius

Dotar a l´alumne dels coneixements necessaris, des de zero, per a poder realitzar un projecte bàsic i d´execució senzill amb el programari Revit; En el curs es veuran la gran part dels elements constructius necessaris per a modelar en un projecte arquitectònic

Contingut

1. Introducció
2. Murs I
3. Sòls
4. Sostres
5. Cobertes
6. Murs cortina
7. Escales
8. Rampes
9. Baranes
10. Topografia
11. Exercici modelat complet
12. Estructura
13. Habitacions I
14. Taules
15. Fitar
16. Plànols
17. Impressió i exportació

Destinatari

Enginyers/es, arquitectes, aparejadors/es, delineants/es, SENSE coneixements de Revit

Data

Del 14/10/2020 al 26/10/2020

Horari

14,16,19,21,26 de 9h a 14h