Autodesk Revit. Part II

Autodesk Revit. Part II

Objectius

Es tracta que l’alumne aprofundisca i sàpia afrontar aquelles qüestions que permeten desenvolupar un projecte bàsic i d’execució senzill en Revit, des del modelatge del projecte, fins a la impressió dels diferents plànols, així com extraure tota la informació necessària, com a seccions, vistes 3D, imatges realistes o un estat de mesuraments del projecte per a l’elaboració d’un pressupost.

Contingut

1. Murs I
2. Sòls
3. Sostres
4. Murs II
5. Cobertes
6. Murs cortina
7. Modelatge in situ
8. Escales
9. Rampes
10. Baranes
11. Exercici modelat complet
12. Estructura
13. Habitacions I
14. Taules
15. Vistes I
16. Fitar
17. Plànols d’acabats
18. Plànol de fusteria
19. Plànols d’àrea
20. Detalls constructius
21. Plànols
22. Impressió i exportació

Destinatari

Enginyers/es, arquitectes, aparejadors/es, delineants/es, AMB coneixements de Revit

Data

Del 28/10/2020 al 11/11/2020

Horari

28,2,4,9,11 de 9 a 14