Catalogació avançada amb RDA i Marc 21

Catalogació avançada amb RDA i Marc 21

Objectius

En aquest curs s'aprofundeix en les noves regles de catalogació RDA i en com utilitzar-les per a catalogar materials textuals de qualsevol tipus i en qualsevol suport. S'analitzarà la manera de catalogar registres bibliogràfics per a monografies i publicacions seriades, com a materials predominants a les nostres biblioteques, codificats en MARC21.
Veurem com afrontar la catalogació d'aquests materials, a identificar les entitats de l'univers bibliogràfic vistes en el curs introductori i a descriure els seus atributs, així com a establir les relacions entre elles que seran la base per a la creació dels punts d'accés.

Contingut

1. Repàs als models conceptuals FR.
2. Recordant els models conceptuals en els quals es basa el desenvolupament de les RDA. Model entitat-relació. Entitats de l'univers bibliogràfic, atributs i relacions.
3. Codificació dels registres RDA en MARC21. Breu repàs del format MARC21:camps i subcamps i últims canvis en el format per a adaptar-se a les RDA.
4. Catalogació de recursos en RDA. Pautes generals.
5. Catalogació de monografies en una part.
6. Catalogació de monografies en diverses parts.
7. Catalogació de publicacions seriades.
8. Punts d'accés:
8.1. Relacions entre agents i recursos.
8.2. Relacions entre recursos (obra, expressió, manifestació, ítem).

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de serveis culturals, biblioteques, museus, guies, etc.

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59