Community manager en l’àmbit local, l’ús eficient de les s xarxes.

Community manager en l’àmbit local, l’ús eficient de les s xarxes.

Objectius

Dotar a l'alumnat dels conceptes, coneixements i eines necessàries per a realitzar una gestió òptima de les xarxes socials al seu càrrec (orientades a l'administració local), convertint-les en potents eines de publicació, comunicació, organització i interacció amb els ciutadans de la seua localitat.

Contingut

1. LES XARXES SOCIALS
1.1. Presentació i objectius.
1.2. Introducció a les xarxes socials.
1.3. Conceptes i termes de xarxes socials.
1.4. Identitat vs reputació.
1.5. Generació òptima de continguts.
1.6. Mapa de xarxes socials.
1.7. Definició de cada xarxa social del curs.
1.8. Debat sobre l'ús de les xarxes socials en l'administració pública.

2. FACEBOOK
2.1. Què és i com funciona. Conceptes bàsics. El perfil d'usuari.
2.2. Pàgines personals vs fan pages.
2.3. Creació de perfils.
2.4. Tipus de publicacions.
2.5. Grups i comunitats de Facebook.
2.6. Facebook Ads.
2.7. Analítica i eines.
2.8. Recursos d'utilitat per a Facebook.

3. TWITTER
3.1. Què és i com funciona. Conceptes bàsics. El perfil d'usuari.
3.2. Comptes de Twitter.
3.3. Creació de comptes.
3.4. Tipus de publicacions.
3.5. Les llistes en Twitter.
3.6. Analítica i eines.
3.7. Recursos d'utilitat per a Twitter.

4. INSTAGRAM
4.1. Què és i com funciona. Conceptes bàsics. El perfil d'usuari.
4.2. Comptes d'Instagram.
4.3. Tipus de publicacions.
4.4. Analítica i eines.
4.5. Recursos d'utilitat per a Instagram.

5. EINES I UTILITATS
5.1. Planificació de l'estratègia en xarxes socials.
5.2. Calendaris de publicació.
5.3. Trello.
5.4. Gestió de crisi i trolls en xarxes socials.
5.5. Webs i Blogs.
5.6. Google Analytics per a analitzar resultats.
5.7. Google Sites.
5.8. Creació i edició de vídeos.
5.9. Bancs d'imatges.
5.10. Creació d'infografies.
5.11. Planificació d'esdeveniments.
5.12. Doodle.
5.13. Altres eines d'utilitat.
5.14. Resum i repàs de continguts.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments de comunicació, periodistes, etc

Data

Del 23/11/2020 al 02/12/2020

Horari

23,25,27,30,2 9h a 14h