Comunicació pública no sexista

Comunicació pública no sexista

Objectius

• Formar al personal tècnic en els principis bàsics de la comunicació pública i institucional amb perspectiva de gènere.
• Sensibilitzar al personal tècnic en els principis de la igualtat i de la violència masclista.
• Dotar al personal tècnic de les competències i ferramentes per a l’ús de llenguatge inclusiu i no sexista.
• Crear un espai d’aprenentatge col·lectiu que afavorisca la resolució de dubtes, la participació i la formació grupal.

Contingut

1. LA COMUNICACIÓ EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
2. COMUNICACIÓ I GÈNERE: DONES, DESIGUALTATS, VIOLÈNCIES I POTENCIALITATS.
3. PRINCIPIS DE LA COMUNICACIÓ PÚBLICA I INSTITUCIONAL: DE L’ESTRATÈGIA AL MISSATGE.
4. COMUNICACIÓ PÚBLICA I INSTITUCIONAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: PARLEM PER A TOTES I TOTS.
5. LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 29/09/2020 al 08/10/2020

Horari

29,1,6,8 de 9h a 14h