Curs pràctic sobre el Sistema d’Informació d’Usuaris de Serveis Socials (SIUSS veure.5.7.18).

Curs pràctic sobre el Sistema d’Informació d’Usuaris de Serveis Socials (SIUSS veure.5.7.18).

Objectius

• Coneixement de l´aplicació per part dels professionals d´atenció primària
• Maneig i agilitat en l´ús de l´aplicació.
• Unificació de criteris en l´emplenament dels expedients.

Contingut

1. Antecedents.
2. Finalitat.
3. Utilitats.
4. Nivells.
5. Conceptes generals.
6. Parts de què consta.
7. Tipus d’usuari.
8. Normes d´emplenament.
9. El SIUSS i la protecció de dades de caràcter personal.
10. Mòduls:
a. Troncal.
b. Cita Prèvia.
c. Ajuda a domicili.
d. Maltractament infantil.
e. Violència de gènere.
11. Explotació: llistats i estadístiques.
12. Exercicis: Casos pràctics.

Destinatari

Treballadors/es socials, AEDL, psicòlegs

Data

Del 24/11/2020 al 03/12/2020

Horari

24, 26 1 y 3 de 9 a 14