Disenyant Plans d'Igualtat

Disenyant Plans d'Igualtat

Objectius

L'objectiu del curs és adquirir els coneixements necessaris per a entendre els plans d'igualtat i conéixer el procés d'elaboració d'aquests

Contingut

1. PLA D'IGUALTAT PER A LES AAPP
2. L'ADMINISTRACIÓ COM A OCUPADORA A L'EFECTE D'IMPLEMENTAR UN PLA D'IGUALTAT
3. EL PRINCIPI D'IGUALTAT I LA NO DISCRIMINACIÓ EN LES AAPP
4. ESPECIFICACIONS PRÈVIES A TINDRE EN COMPTE
5. CARACTERÍSTIQUES DE LA NEGOCIACIÓ
6. PLANS D'IGUALTAT. QÜESTIONS GENERALS
7. DIAGNÒSTIC
8. FASES D'ELABORACIÓ DEL PLA
9. CONTINGUTS DELS PLANS D'IGUALTAT
10. ACCÉS, PROMOCIÓ I CONDICIONS LABORALS EN EL PLA D'IGUALTAT
11. PRINCIPI D'IGUALTAT DE RETRIBUCIÓ
12. PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I DE L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
13. MATÈRIES DE CARÀCTER VOLUNTARI

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement treballadors/es i educadors/es socials, AEDL, psicòlegs, etc.

, amb coneixements previs

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59