Disseny d'itineraris d'inclusió social laboral

Disseny d'itineraris d'inclusió social laboral

Objectius

a. Capacitar a les persones professionals de l'educació social amb les habilitats necessàries per a donar suport a la inserció social laboral de les persones que atenen.
b. Aprendre a analitzar i intervindre a l'entorn d'aquestes persones per a facilitar i motivar la seua integració social i laboral.
c. Desenvolupar tècniques per a fomentar la motivació personal en la cerca i consecució d'itineraris social laborals

Contingut

Bloc 1: Disseny d'itineraris d'inclusió social laboral
- Què és un itinerari d'inclusió social laboral?
- Destinataris d'itineraris d'inclusió social laboral.
- Fases en el disseny d'itineraris d'inclusió social laboral.
- Models d'itineraris d'inclusió social laboral: personalització i treball col·lectiu.

Bloc 2: Perfil de persones usuàries d'itineraris d'inclusió social laboral
- La importància d'un bon diagnòstic en el disseny de l'itinerari d'inserció social laboral.
- Metodologia per a realitzar una entrevista diagnòstic.
- Altres tècniques implicatives per a definir el perfil d'usuari/a d'itineraris d'inserció social laboral i fomentar la seua motivació, compromís i vincle amb el programa i l'educador.

Bloc 3: Oportunitats en l'entorn pròxim per a la inclusió social
- Detecció d'oportunitats en l'entorn pròxim per al disseny d'itineraris d'inserció social laboral.
- Agents d'inserció social laboral en l'entorn pròxim.
- Adequació de recursos normalitzats i no normalitzats a les oportunitats d'inserció social laboral en l'entorn pròxim.

Bloc 4: Apoderament de les persones usuàries d'itineraris d'inserció social laboral
- Definició realista d'objectius i expectatives.
- Estratègies per a la promoció de l'autonomia i l'autoestima.
- Avaluació participativa.

Bloc 5: Cas pràctic. Disseny d'itinerari d'inclusió social laboral a partir de perfil tipus

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement treballadors/es i educadors/es socials, AEDL, psicòlegs, etc.

Data

Del 26/10/2020 al 04/11/2020

Horari

26,28,30,2,4 de 9h a 14h