Disseny i gestió de Projectes Europeus per a ens locals

Disseny i gestió de Projectes Europeus per a ens locals

Objectius

Els projectes europeus compten amb unes característiques específiques pròpies derivades del seu marc financer, els requisits de la seua preparació, l'avaluació de les propostes i la gestió posterior. Les diferents convocatòries tenen un cicle de projecte comú a totes elles, el coneixement de les quals és la clau per a l'èxit en la seua consecució.
No obstant això, la falta d'una metodologia comuna per a totes les convocatòries, ja que cadascuna d'elles té característiques i criteris d'avaluació específics requereixen d'una formació i entrenament previ. L'objectiu d'aquest curs és dotar de les eines necessàries per a la preparació i gestió de projectes europeus al personal d'ens locals.
Per això, es tractarà de manera pràctica les diferents fases d'un projecte, els requisits necessaris i els mecanismes a l'abast de qualsevol ens local per a la consecució d'aquesta mena de finançament

Contingut

MÒDUL 1: COM AFRONTAR LA PREPARACIÓ D'UNA PROPOSTA DE PROJECTE EUROPEU?
- De la idea al projecte: anàlisi dels requisits previs i valoració dels criteris d'avaluació de la proposta. Elaboració del cronograma de preparació de la proposta.
- Estratègia per a la formació d'un consorci: grandària, perfil de socis, rols i recursos
- Elaboració de la proposta tècnica: definició d'objectius, programa de treball, impacte i fonaments per a la redacció
- Elaboració de la proposta econòmica: adaptació a la gestió financera europea i definició del pressupost - Estratègia de comunicació i difusió del projecte

MÒDUL 2: PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE PROJECTES
- Seguiment i avaluació de les propostes: llançament i negociació del contracte, el sistema d'informes i l'avaluació dels projectes
- Gestió interna dins del consorci
- Seguiment de la gestió tècnica
- Seguiment de la gestió financera
- Seguiment de l'execució del projecte
- Auditories dels projectes europeus

MÒDUL 3: CASOS DE BONES PRÀCTIQUES
- Introducció d'exemples de projectes d'èxit reals
- Errors freqüents en la preparació i gestió de propostes

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59