Economia Circular en la nova Estratègia Europea

Economia Circular en la nova Estratègia Europea

Objectius

Les noves economies es troben en una fase incipient i encara que en un futur a mitjà i llarg termini podran donar els seus fruits el convenient és crear una estratègia a curt termini per a la comprensió de la dimensió del repte, i proporcionar les eines per a impulsar i desenvolupar les idees que poden transformar-se en projectes des d'unes bases de canvi ferms.
Amb aquest curs es pretén que l'alumnat adquirisca les competències bàsiques en la creació de llocs de treball i models de negoci en economia circular, d'acord amb les noves estratègies europees.

Contingut

MÒDUL I: NOUS MODELS ECONÒMICS. BIOECONOMIA I ECONOMIA CIRCULAR
1. Fonaments de la Bioeconomía. Conceptes generals en teoria de sistemes i models bioeconòmics. Economia Circular com a model econòmic sostenible.
2. Presa de consciència de formar part d'un sistema complex. Avantatges i implicacions.
3. Reglament europeu. Normes espanyoles en Economia Circular.
4. Noves economies. Oportunitats i desafiaments
5. Cicle del producte, anàlisi de la seua vida útil.

MÒDUL II: APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE L'ECONOMIA CIRCULAR EN NEGOCIS, INDÚSTRIES, PYME I CORPORACIONS. MODELS EN ECONOMIA CIRCULAR.
1. Nous sistemes d'innovació aplicats al disseny del producte. De la investigació i el desenvolupament, a la innovació.
2. Eficiència energètica, dels éssers humans com a individus en ús de la tecnologia.
3. Ús de recursos i objectiu de zero residus. Cas pràctic.
4. Estalvi energètic. Serveis ecosistèmics com a valor afegit en les empreses.

MÒDUL III: MODELS CIRCULARS.
1. En l'espiral de fonts d'energia. Renovables, biomassa, geotèrmica.
2. Nous materials i noves tecnologies.
3. Servei de gestió de residus com a cadena de producte per a la seua valorització.
4. Emprenedor ser o no ser, aqueixa és la qüestió.
5. Compartir l'economia i el coneixement d'accés obert aplicat als models de negoci d'economia circular.
6. Experiència de l'usuari enfront de ser el propietari.

MÒDUL IV: MODEL URBANO D'ECONOMIA CIRCULAR.
1. Economia compartida en el context urbà.
2. Prioritat d'Àrees segons la Comissió Europea en Economia Circular
3. Sectors estratègics per a aplicar els principis de l'Economia Circular.
4. Estratègies essencials per al desenvolupament, les innovacions i l'aplicació dels sistemes d'economia circular.
5. Urbanisme, Normes, Polítiques i Instruments i plans territorials.
6. Eines de disseny sistèmic, models pràctics i model metodològic marc.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement grups A1 i A2 de àrees econòmiques

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59