El procediment administratiu i la suspensió i tramitació dels terminis

El procediment administratiu i la suspensió i tramitació dels terminis

Objectius

Conéixer la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú. Impulsar el nou concepte de l'Administració Pública al servei de la ciutadania. Adquirir els coneixements bàsics per al correcte desenvolupament de l'activitat de les AAPP en l'àmbit local dins del nou marc provocat per la COVID19 per a la progressiva i correcta tramitació després de la suspensió dels terminis

Contingut

MÒDUL I
1. Aspectes introductoris. Àmbit objectiu i subjectiu de la Llei 39/2015. Estructura, publicació, entrada en vigor i eixos fonamentals.
2. Novetats respecte de la normativa anterior en la matèria.
3. Els interessats en el procediment. Identificació i signatura.
4. L'activitat de les administracions públiques. Normes generals. Termes i terminis.

MÒDUL II
1. Dels actes administratius.
2. De les disposicions sobre el procediment administratiu comú.

MÒDUL III
1. De la revisió dels actes en via administrativa.
2. Reformes de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.
3. El Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19 i la suspensió i tramitació dels terminis administratius.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59