Elaboració de plans locals d'adaptació al canvi climàtic

Elaboració de plans locals d'adaptació al canvi climàtic

Objectius

• Identificar les causes del canvi climàtic.
• Conéixer les mesures de mitigació i d'adaptació.
• Conéixer les mesures d'adaptació que redueixen la vulnerabilitat davant els efectes derivats del canvi climàtic.
• Aprendre a desenvolupar Plans d'Adaptació en el context municipal

Contingut

CAPÍTOL 1. DEFINICIONS I CONCEPTES.
CAPÍTOL 2. ESTRATÈGIES I GRUPS DE TREBALL. DECLARACIONS.
CAPÍTOL 3. L'ECONOMIA CIRCULAR I LES ENTITATS LOCALS.
CAPÍTOL 4. ELEMENTS A CONSIDERAR I PLANS LOCALS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LES EELL

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement tècnics/ques de departaments d´urbanisme i medi ambient

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59