Espècies invasores, el paper de l'administració local

Espècies invasores, el paper de l'administració local

Objectius

● Aportar coneixements sobre la distribució dinàmica i expansió de les principals espècies invasores a la Comunitat Valenciana.
● Donar a conéixer quines són les espècies invasores més perilloses, les més nocives i els principals plans de control i erradicació d'aquestes.

Contingut

CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ.
CAPÍTOL 2. NORMATIVA.
CAPÍTOL 3. CATÀLEG ESPANYOL D'ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES.
CAPÍTOL 4. ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ, CONTROL I POSSIBLE ERRADICACIÓ.
CAPÍTOL 5. COMPETÈNCIES DE LES ENTITATS LOCALS.
CAPÍTOL 6. LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES EN EL MEDI URBÀ.
CAPÍTOL 7. LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES A LA COMUNITAT VALENCIANA.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement tècnics/ques de departaments d´urbanisme i medi ambient

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59