Estratègies per a la coeducació

Estratègies per a la coeducació

Objectius

● Formar al personal tècnic en els principis bàsics de la coeducació, la igualtat i la violència de gènere i masclista.
● Dotar al personal tècnic de les competències pràctiques i metodològiques, i els recursos més adients, per al treball amb persones joves en el marc de projectes per la igualtat.
● Sensibilitzar sobre la importància de la coeducació com a ferramenta d’implementació de la igualtat i de prevenció contra la violència de gènere i masclista.
● Crear un espai d’aprenentatge col·lectiu que afavorisca la resolució de dubtes, la participació i la formació grupal

Contingut

1. INTRODUCCIÓ ALS PRINCIPIS BÀSICS DE LA COEDUCACIÓ.
2. VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA A L’ADOLESCÈNCIA. CYBER VIOLÈNCIES: REALITAT ACTUAL I EINES DE TREBALL.
3. METODOLOGIES COEDUCATIVES: RECURSOS PER AL TREBALL AMB PERSONES JOVES.
4. NOVES EXPRESSIONS DEL JOVENT: POTENCIALITATS DE LES TRICS PER A LA INTERVENCIÓ EN IGUALTAT I COEDUCACIÓ, REFERENTS ADOLESCENTS I RECURSOS AUDIOVISUALS. AMENACES I PROBLEMÀTIQUES QUE ENFRONTEM.
5. PROJECTES D’INTERVENCIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA: EDUQUEM EN IGUALTAT

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 14/10/2020 al 21/10/2020

Horari

14,16,19,21 de 9h a 14h