Estudi especial de la contractació simplificada i menor

Estudi especial de la contractació simplificada i menor

Objectius

● Analitzar detalladament les claus de la nova regulació espanyola sobre contractes públics i com s'aplica aquesta legislació, amb les seues especialitats i problemàtiques pròpies respecte a la contractació simplificada i menor.
● Abordar de banda a banda tota la pràctica de la contractació pública menor.
● Resoldre tots els dubtes d'aplicació i interpretació de la Llei de Contractes del sector públic
● Facilitar el dia a dia d'aquells que han d'afrontar la complexa realitat de contractació pública.

Contingut

MÒDUL 1: CONTRACTES MENORS
1. Introducció
2. Regulació dels contractes menors: novetats
3. Supòsits en els quals procedeix i requisits
4. La formalització

MÒDUL 2: PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
1. Introducció
2. Regulació dels procediments oberts simplificats: novetats, supòsits en els quals procedeix i requisits

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00.00 a 23:59