Gestió documental i e-Administració

Gestió documental i e-Administració

Objectius

Conéixer el marc legal que regula l'e-Administració en l'Administració central autonòmica i local.
Establir les bases per al coneixement de què és l'e-Administració, les seues finalitats i les seues característiques.
Mostrar algunes experiències en e-Administració en l'Estat, en les CCAA i en els municipis, amb especial referència a la Comunitat de Madrid.
Assenyalar les característiques del document produït per l’e-Administració i els processos de gestió de documents.
Orientar en la manera de fer front a les dificultats de la gestió dels documents electrònics.
Valorar l'impacte tecnològic en la conservació dels documents electrònics i definició d'estratègies

Contingut

BLOC 1: GESTIÓ DOCUMENTAL
U.D. 1: CONCEPTES BÀSICS EN GESTIÓ DOCUMENTAL
U.D. 2: LES NORMES TÈCNIQUES D'INTEROPERABILITAT DE DOCUMENT I EXPEDIENT ELECTRÒNIC
U.D. 3: LA NORMA TÈCNICA D'INTEROPERABILITAT DE POLÍTICA DE GESTIÓ DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS
U.D. 4: POLÍTICA DE GESTIÓ DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS EN LA GENERALITAT VALENCIANA

BLOC 2: E-ADMINISTRACIÓ
U.D. 1: L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I LES SEUES BASES JURÍDIQUES
U.D. 2: LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA GESTIÓ DOCUMENTAL I L'E-ADMINISTRACIÓ
U.D. 3: L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I LA PROTECCIÓ DE DADES

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 26/10/2020 al 29/11/2020

Horari

00:00 a 23:59