Gestió Projectes Europeus i cerca de subvencions

Gestió Projectes Europeus i cerca de subvencions

Objectius

• Conéixer l'Estratègia Europea 2020.
• Identificar els diferents Programes Europeus.
• Identificar els Fons Estructurals Europeus.
• Definir les característiques d'un Projecte Europeu i les parts de les quals es compon.
• Realitzar un Pla de Comunicació.
• Identificar els contractes, acords i drets de propietat intel·lectual dels resultats d'un projecte.
• Realitzar el tancament d'un projecte.

Contingut

Mòdul 1: Conceptes bàsics.
Mòdul 2: Principals Programes Europeus.
Mòdul 3: Contractes, acords i propietat intel·lectual dels resultats del projecte.
Mòdul 4: Gestió, control i tancament del projecte.
Mòdul 5: Arxiu i tancament del projecte.
Mòdul 6: Subvencions de la UE.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00.00 a 23:59