Cap a un estàndard en les TI en l'administració local: escriptoris i aplicacions virtuals

Cap a un estàndard en les TI en l'administració local: escriptoris i aplicacions virtuals

Objectius

La virtualització d'escriptoris és una tecnologia que genera valor i oportunitats d'estalvi, anant més enllà dels entorns informàtics, i que impacta positivament en diversos aspectes de la gestió TI permetent:
• Que tot el personal de l'entitat local utilitze les mateixes versions de programari sense necessitat de canviar els seus ordinadors, la qual cosa incideix en un estalvi de costos i una millora de la productivitat.
• Que les entitats locals tinguen entre elles un «llenguatge únic de comunicació», en estandarditzar el programari que utilitzen, i no perdre temps en la conversió de documents.
• Augment de la seguretat, en permetre una gestió centralitzada de les dades.
• Millora de la mobilitat: cada EEPP podrà accedir sempre al seu «ordinador» independentment de la seua ubicació física (un altre departament, casa, etc.).
• Millora de l'escalabilitat: crear nous llocs de treball es converteix en una tasca senzilla i econòmica.

Contingut

1. Per què VDI?
2. Arquitectura i disseny de solucions VDI.
3. Instal·lació i administració d’Hipervisors.
4. Administració de màquines virtuals.
5. Publicació i generació d’escriptoris i aplicacions.
6. Lloc de treball. Quioscs i Thin Clients.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement informàtics/ques

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59