Iniciació al llenguatge administratiu Valencià

Iniciació al llenguatge administratiu Valencià

Objectius

• Aprendre les característiques del llenguatge administratiu valencià, adequant-lo a l’actualitat.
• Conéixer els principals documents que s’empren en l’administració

Contingut

1. El Llenguatge Administratiu
1.1. Definició i estil
1.2. Característiques i modernitat del llenguatge administratiu.
1.3. El procés d’elaboració d’un document.
1.4. Redacció de documents

2. El tractament personal i protocol·lari.
2.1. El tractament personal en els documents
2.2. Els tractaments protocol·laris

3. El llenguatge igualitari, recursos lingüístics i gràfics.

4. Ús de majúscules i minúscules, tipus de lletra i signes de puntuació.
4.1. Majúscules i minúscules
4.2. Tipus de lletra
4.3. Els signes de puntuació

5. Abreviatures, sigles, símbols, fraseologia i terminologia.

6. Xifres i lletres, criteris de traducció
6.1. L'ús de les xifres i lletres en els documents
6.2. Els criteris de traducció de documents

7. Documents administratius (1)
l’acta de reunió, l’anunci i l’avís, la convocatòria de reunió, la declaració jurada, el certificat, el conveni, el recurs, el saluda i l’ofici.

8. Documents administratius (2)
l'informe, la carta, la citació, la diligència, la invitació, la memòria, la petició, la resolució, la sol·licitud i la notificació de resolució.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

Data

Del 21/09/2020 al 01/11/2020

Horari

00:00 a 23:59