Introducció a la catalogació amb RDA i Marc 21

Introducció a la catalogació amb RDA i Marc 21

Objectius

En aquest curs es fa una introducció a les noves regles de catalogació RDA (Resource Description and Access), destinades a substituir a les AACR2 i a les nostres Regles de Catalogació, amb la intenció d'adaptar-se al nou context de la web semàntica i de les dades obertes enllaçades.
Les RDA es fonamenten en els nous models conceptuals desenvolupats per la IFLA, la família FR constituïda pel model FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Rècords), FRAD (Functional Requirements for Authority Data) i FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data). Conèixer aquests models donarà sentit a la lògica seguida en el desenvolupament de les RDA i la terminologia utilitzada.
L'objectiu d'aquest curs és realitzar una aproximació teòrica al nou codi de catalogació, als seus models conceptuals subjacents i a la seua codificació en MARC21 com a element de continuïtat entre el nostre actual sistema de catalogació i el que s'acosta

Contingut

1. Introducció a RDA.
1.1. Origen i justificació del nou codi de catalogació.
1.2. Novetats que aporten les RDA.
1.3. Relació entre RDA i altres estàndards utilitzats en la catalogació.
2. Models conceptuals darrere de RDA: família FR (FRBR, FRAD i FRSAD).
3. RDA Toolkit.
4. Identificació d'entitats (manifestació, ítem, obra, expressió, persona i entitat col·lectiva).
5. Relacions entre entitats.
6. Codificació de registres RDA en MARC21.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de serveis culturals, biblioteques, museus, guies, etc.

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59