Introducció al finançament europeu i el seu accés per a ens locals

Introducció al finançament europeu i el seu accés per a ens locals

Objectius

La Unió Europea ofereix finançament per a tota classe de programes i projectes en camps molt diversos. No obstant això, l'accés a la informació i els procediments per a la preparació de les propostes i la seua posterior gestió requereixen d'un aprenentatge necessari per a la seua consecució reeixida. Aquesta falta de formació suposa un fre per a la seua consecució, així com per a la millora de la disponibilitat financera dels organismes públics. En el marc financer actual (2014-2020), així com en el qual començarà l'any pròxim (2021-2027) existeixen nombroses oportunitats de participació per als agents locals, amb la finalitat de promoure la competitivitat, la sostenibilitat, el desenvolupament regional o la innovació en els seus territoris, entre altres.
L'objectiu d'aquest curs és dotar dels coneixements bàsics sobre projectes europeus al personal d'ens locals que manque d'experiència prèvia. Amb això, seran capaços d'identificar els projectes susceptibles de rebre fons, segons el marc financer europeu, així com els diferents programes que siguen aplicables a les decisions d'inversió o actuació en el seu territori.

Contingut

MÒDUL 1: COM ES FINANCEN ELS PROJECTES A LA UNIÓ EUROPEA?
- El Marc Financer Plurianual: revisió del Marc 2014-2020 i introducció al Marc 2021-2027
- Prioritats financeres i objectius de la UE
- Tipus de fons de la UE
- Tipus de gestió dels fons financers i el seu accés

MÒDUL 2: IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS PER A LA PREPARACIÓ DE PROJECTES
- Què són els Programes europeus?
- Fonts d'informació d'oportunitats i programes
- Estructura organitzativa de les diferents D.G. i Agències de la Unió Europea
- Desxifrar la informació disponible: programació indicativa, convocatòries, topics o línies d'actuació, call for proposals, fitxes de projectes, avaluació de propostes

MÒDUL 3: COM DONAR-LI UN ENFOCAMENT EUROPEU Al TEU PROJECTE?
- Traducció del teu projecte al marc europeu: la generació d'idees finançables i el disseny de la proposta
- Serveis i mecanismes disponibles per al suport en la preparació de projectes
- La cerca de socis per al teu projecte

MÒDUL 4: GESTIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA PER A la PREPARACIÓ DE PROPOSTES
- Fases de preparació de les propostes i requisits interns
- Dinàmica i gestió dels projectes concedits, respecte a l'organització interna dels ens locals

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59