L'accessibilitat universal a les biblioteques públiques: Els clubs de lectura fàcil

L'accessibilitat universal a les biblioteques públiques: Els clubs de lectura fàcil

Objectius

• Posar en valor la biblioteca pública en la seua missió d’educació permanent al llarg de la vida i d’agent social.
• Conèixer i pràctica d’habilitats de comunicació orientada a l’atenció a l’usuari amb discapacitat.
• Practicar el disseny de campanyes i activitats de lectura fàcil, amb especial atenció en els clubs de lectura fàcil

Contingut

1. Bibliotecaris i professionals de la informació del segle XXI. Competències i capacitats. Codi d’ètica de la IFLA.
2. Característiques dels ciutadans amb discapacitats als quals dona servei la biblioteca pública.
3. Coneixement i pràctica d’habilitats de comunicació orientada a l’atenció a l’usuari amb discapacitat.
4. Definició de lectura fàcil, característiques i procés de producció. Normativa i recomanacions. Tractat de Marràqueix.
5. El procés de selecció bibliogràfica per a la lectura fàcil. Criteris i orientacions. Principals editorials, plataformes i productors.
6. El club de lectura fàcil. Característiques i recomanacions. Disseny, programació i execució de sessions de lectura fàcil per a diferents col·lectius.

Destinatari

EE.PP. de l'administració local

, preferiblement de serveis culturals, biblioteques, museus, guies, etc.

Data

Del 21/09/2020 al 25/10/2020

Horari

00:00 a 23:59